Popular posts

Labels

tt On Minggu, 06 Mei 2012


Nawarti ayyami…
Raga'ti ahlamy…
Ghayyartiloun, wutho, wusyakil
Il khaya…

Allah… Allah… Allah…
Ya… Allah…

Allah gab 'ainak fa'aini… […Habibi…]
Allah ghama baenak wubaini [Habibi..]

Nawarti ayyami…
Raga'ti ahlamy…
Ghayyartiloun, wutho, wusyakil
Il khaya…

Allah… Allah… Allah…
Ya… Allah…

Allah laifara' mala yib 'id nala
Yaharimna youm mimba'dina
Allah gamana sawa amaril hawa
Yighrif uru' naudambina
Syuf kunna kin waba'idnafin
Wainta wana…

Ba'di kulli 'umri da hubbak nadha
Ghaiar thoriqi 'usikiti
Inta min wistil basher
Kadzabilil adhar tdhul hayati udunyati
Wina harda 'umri bass
'Umriftada…

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments